Nhân văn

- Nỗ lực vì những điều tốt nhất cho cộng đồng

- Chia sẻ, thấu hiểu và cảm thông

- Fair

- Tinh thần thiện chí, thái độ xây dựng

- Tôn trọng sự khác biệt

Trung thực

- Ngay thẳng, vô tư, không tính toán

- Nhất quán giữa suy nghĩ, lời nói và hành động

- Luôn đánh giá, nhìn nhận bản thân một cách khách quan

Quyết liệt

- Luôn đặt mục tiêu rất cao

- Luôn tin rằng phương án mình làm hiện tại còn cách rất xa phương án tối ưu

- Cải thiện mỗi ngày

- Nhiệt tình, cống hiến, máu lửa

Cầu thị

- Khiêm tốn và khát khao học hỏi

- Hào hứng và cởi mở với các thử nghiệm mới

- Không ngần ngại khi phải thay đổi liên tục