Môi trường của chúng tôi

Với sứ mệnh đề cao con người, Đại Việt Group luôn nỗ lực tạo ra những điều tốt nhất cho CBNV, không chỉ ở vật chất mà còn ở tinh thần. Điều này được thể hiện trong việc cố gắng tạo ra môi trường làm việc hiện đại, tiện nghi cho CBNV cùng hoàng loạt các hoạt động tinh thần và sức khoẻ như các chuỗi talkshow, hoạt động du lịch hàng năm, các cuộc thi dành cho toàn thể CBNV.