/ Close

DVG ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG GẮN KẾT THƯỜNG XUYÊN

23 April 2021

Hiện thực hóa chủ đề "Kết nối" của năm 2021, DVG chính thức cho ra mắt các hoạt động gắn kết thường xuyên, áp dụng trên toàn bộ hệ thống kể từ tháng 5/2021.

Các hoạt động hướng đến sự ghi nhận sự đóng góp của các CBNV/phòng ban trong việc kết nối các cá nhân và tập thể như tôn vinh "hạt nhân kết nối" - FACE OF THE MONTH, khen thưởng các phòng ban hợp tác tốt trong bộ máy - TEAM NÀO VỀ NHẤT ĐẤY. Bên cạnh đó cũng chú ý "cá nhân hóa" các hoạt động chúc mừng cho CBNV thông qua E-CARD CHÚC MỪNG SINH NHẬT trên hệ thống ICS DVG. Đặc biệt, DVG cũng không ngừng đổi mới, nâng cấp hoạt động radio theo hình thức talk radio giúp CBNV làm quen và thấu hiểu về đồng nghiệp nhiều hơn.