/ Close

Cùng Đại Việt Group chung tay gieo mầm, tô xanh cao nguyên Đà Lạt

26 September 2020
Công bố dự án Xanh Lại Đà Lạt Ơi! - Cùng chung tay tô xanh cho cao nguyên
 
Bạn có biết… diện tích rừng nguyên sinh ở Việt Nam chỉ còn chưa đến 10% và độ che phủ rừng chỉ còn hơn 30% (theo công bố chính thức). Hạn hán, cháy rừng diễn ra thường xuyên trong thời gian qua khiến các cánh rừng “chảy máu” đến xót xa.
 
Nếu chỉ ngồi yên một chỗ nuối tiếc, thương cảm hay phẫn nộ cũng không thể khiến màu xanh được trở lại. Vậy chúng ta có thể làm gì?
Xanh Lại Đà Lạt Ơi (XLĐLƠ) là một dự án cộng đồng có sự tham gia góp sức của Đại Việt Group. Đây là dự án thiết thực và là cơ hội để mỗi chúng ta đóng góp một cách tích cực cho công cuộc “tô xanh” cho cao nguyên Đà Lạt, đóng góp tích cực cho xã hội. Hơn hết, XLĐLƠ còn cổ vũ một lối sống xanh cho tất cả mọi người, thành lập một dự án vì môi trường mà mọi người có thể hoàn toàn tin tưởng và đóng góp vì một màu xanh của Đà Lạt, xa hơn là ước mong tô xanh lại Việt Nam.
 
Sau nhiều khó khăn từ giai đoạn tiền trạm đến thử nghiệm và gây quỹ, DVG tự hào khi dự án XLĐLƠ đã vững bước trên 4/5 chặng đường. Dự án đã nhận được nhiều sự ủng hộ to lớn từ tất cả mọi người và hơn 40 tình nguyện viên của XLĐLƠ đã sẵn sàng trông cây gây rừng, phủ xanh cao nguyên Đà Lạt rồi đây.
 
Các thông tin triển khai dự án, kêu gọi ủng hộ, bài viết từ KOLs…  được cập nhật trên fanpage của Đại Việt Group và các fanpage dự án thuộc sở hữu của Đại Việt Group bao gồm: Đà Lạt, Dalat Confession, Người Đà Lạt…