Roles Location Salary range
Biên tập viên tiếng Anh (Game/Công nghệ/Tin tức giải trí) VP NextWave Hà Nội
VP NextWave Hồ Chí Minh
$300-$700
Chuyên viên Chính sách nhân sự VP NextWave Hà Nội
$1000-$1500
Chuyên viên HRBP thị trường nước ngoài VP NextWave Hà Nội
$1000-$1200
Biên tập viên website Oto.com.vn Nextgen's Hanoi Office
$350-$600
Nhân viên thiết kế website Dai Viet Software
$600-$1200
Chuyên viên Quay Dựng Nextgen's Hanoi Office
$650-$900
Nhân viên vẽ minh họa (Kênh Games) VP NextWave Hà Nội
$500-$600
Nhân viên vẽ minh họa (Kênh infographic) VP NextWave Hà Nội
$500-$600
Lập trình viên PHP Dai Viet Software
$600-$1500
Lập trình viên .NET Dai Viet Software
$600-$1500
Nhân viên SEO Dai Viet Software
$500-$1000
Tester Dai Viet Software
$600-$800
Java Back-end Developer Dai Viet Software
$600-$1000
[Oto.com.vn]_Nhân viên telesale website Nextgen's Hanoi Office
$300-$500
Thực tập sinh SEO Dai Viet Software
$100-$150
Data scientist Dai Viet Software
$900-$1200