Roles Location Salary range
Biên tập viên tiếng Anh (Game/Công nghệ/Tin tức giải trí) VP NextWave Hà Nội
VP NextWave Hồ Chí Minh
$300-$700
Product Owner (Chuyên viên phát triển sản phẩm Website/ Mobile App) Nextgen's Hanoi Office
$500-$1500
Trưởng phòng Đào tạo Nextgen's Hanoi Office
$1500-$2000
Creative Director, strong in Content Marketing Nextgen's Hanoi Office
$3000-$4000
Nhân viên vẽ minh họa (Kênh infographic) VP NextWave Hà Nội
$500-$600
Chuyên viên Quay Dựng Nextgen's Hanoi Office
$500-$800
[Oto.com.vn]_Điều phối kinh doanh Nextgen's Hanoi Office
$400-$450
Nhân viên Đăng tin (website Oto.com.vn) Headquarters in Hanoi
$250-$300
Lập trình viên .NET Dai Viet Software
$600-$1500
Nhân viên SEO Dai Viet Software
$500-$1000
Cộng tác viên SEO Headquarters in Hanoi
$100-$150
Tester Dai Viet Software
$600-$800
Nhân viên thiết kế website Dai Viet Software
$600-$1200
Java Back-end Developer Dai Viet Software
$600-$1000
[Oto.com.vn]_Nhân viên kinh doanh website Nextgen's Hanoi Office
$300-$500
Thực tập sinh SEO Dai Viet Software
$100-$150