Roles Location Salary range
Nhân viên vẽ minh họa (Dự án Giáo dục sớm) VP NextWave Hà Nội
$350-$700
Nhân viên content Youtube (Dự án giáo dục sớm) VP NextWave Hà Nội
$400-$600
Biên tập viên website Oto.com.vn Nextgen's Hanoi Office
$350-$600
Lập trình viên PHP Dai Viet Software
$600-$1500
Lập trình viên .NET Dai Viet Software
$600-$1500
Tester Dai Viet Software
$600-$1000
Hành chính kiêm lễ tân VP NextWave Hà Nội
$400-$500
Java Back-end Developer Dai Viet Software
$600-$1000
Nhân viên cắt HTML/CSS Dai Viet Software
$500-$800
[Oto.com.vn]_Nhân viên telesale website Nextgen's Hanoi Office
$300-$500
Thực tập sinh SEO Dai Viet Software
$100-$150
Data scientist Dai Viet Software
$900-$1200
Nhân viên Content Marketing (Dự án Thailand) VP NextWave Hà Nội
VP NextWave Hồ Chí Minh
$350-$500
Nhân viên Content marketing (Dự án Indonesia) VP NextWave Hà Nội
VP NextWave Hồ Chí Minh
$350-$500
Lập trình viên React Native Dai Viet Software
$800-$1500