Roles Location Salary range
Lập trình viên PHP Dai Viet Software
$600-$1500
Lập trình viên .NET Headquarters in Hanoi
Dai Viet Software
$600-$1500
Nhân viên quay phim VP NextWave Hà Nội
$400-$750
Nhân viên dựng phim VP NextWave Hà Nội
$400-$750
Tester Dai Viet Software
$600-$1000
Cộng tác viên duyệt tin tiếng Anh Nextgen's Hanoi Office
$200-$350
Java Back-end Developer Dai Viet Software
$600-$1000
IT support Headquarters in Hanoi
$400-$700
Data scientist Dai Viet Software
$900-$1200
Nhân viên biên tập nội dung website (Tiếng Anh) Nextgen's Hanoi Office
VP NextWave Hà Nội
$300-$600
Cộng tác viên viết bài (tiếng Anh) VP NextWave Hà Nội
VP NextWave Hồ Chí Minh
$150-$300
Biên tập viên Video VP NextWave Hà Nội
$150-$500
Biên tập viên tiếng Anh (Game/Công nghệ/Tin tức giải trí) VP NextWave Hà Nội
VP NextWave Hồ Chí Minh
$300-$700
Trưởng nhóm biên tập VP NextWave Hà Nội
$1000-$1500
Nhân viên SEO Dai Viet Software
$500-$800
Biên tập viên tài chính (Dự án Topbank) Dai Viet Software
$300-$500