Roles Location Salary range
Tester Dai Viet Software
$600-$1000
Java Back-end Developer Dai Viet Software
$600-$1000
Thực tập sinh SEO Dai Viet Software
$100-$150
Biên tập viên website tài chính (Dự án Topbank.vn) Dai Viet Software
$300-$500
Nhân viên dựng phim VP NextWave Hà Nội
$400-$750
Nhân viên Content Marketing (Dự án Mexico) VP NextWave Hà Nội
$350-$500
Nhân viên Content Marketing Tiếng Anh (page về cộng đồng) VP NextWave Hà Nội
$400-$800
Chuyên viên PR-Marketing (Dự án Tinxe.vn) Nextgen's Hanoi Office
$500-$1000
Nhân viên thiết kế đồ họa (Dự án Tinxe.vn) Nextgen's Hanoi Office
$500-$1000
Nhân viên content marketing (Dự án giáo dục) VP NextWave Hà Nội
$450-$600
Thực tập sinh biên tập tài chính (Dự án Topbank.vn) Dai Viet Software
$40-$70
Lập trình viên PHP Dai Viet Software
$600-$1500
Lập trình viên .NET Headquarters in Hanoi
Dai Viet Software
$600-$1500
Nhân viên SEO Dai Viet Software
$500-$1000
Chuyên viên quản lý nội dung website (Tiếng Anh) Nextgen's Hanoi Office
$600-$1000
Chuyên viên Digital Marketing Headquarters in Hanoi
$700-$1500