Vị trí Địa điểm Mức lương
Cộng tác viên viết bài (tiếng Anh) VP NextWave Hà Nội
VP NextWave Hồ Chí Minh
$150-$300
Data scientist Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$900-$1200
Biên tập viên tiếng Anh (Game/Công nghệ/Tin tức giải trí) VP NextWave Hà Nội
VP NextWave Hồ Chí Minh
$300-$700
[Oto.com.vn] Biên tập viên website VP NextGen Hà Nội
$350-$600
Nhân viên Quay phim (Kênh Youtube Xế Cưng) VP NextGen Hà Nội
$400-$750
[Oto.com.vn] Cộng Tác Viên Dịch Bài VP NextGen Hà Nội
$100-$250
Nhân viên thiết kế website Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$500-$1000
[Oto.com.vn]_Nhân viên telesale website VP NextGen Hà Nội
$300-$500
[Oto.com.vn] Nhân viên tư vấn sản phẩm VP NextGen Hà Nội
$300-$450
Nhân viên Content Marketing (Phòng dự án Mexico) VP NextWave Hà Nội
$350-$500
Nhân viên Content Marketing Tiếng Anh (Phòng dự án Ấn Độ) VP NextWave Hà Nội
$400-$800
Nhân viên thiết kế đồ họa VP NextGen Hà Nội
VP NextWave Hà Nội
$500-$1000
Nhân viên content marketing (Dự án giáo dục) VP NextWave Hà Nội
$450-$600
Biên tập viên Video mảng Công nghệ VP NextWave Hà Nội
$400-$700
[Dự án phát triển mạng lưới Youtube] Biên tập viên nội dung VP NextWave Hà Nội
$400-$700
[Kênh youtube Xế Cưng] Biên tập viên kiêm MC VP NextGen Hà Nội
$650-$1000