Vị trí Địa điểm Mức lương
Biên tập viên tiếng Anh (Game/Công nghệ/Tin tức giải trí) VP NextWave Hà Nội
VP NextWave Hồ Chí Minh
$300-$700
Product Owner (Chuyên viên phát triển sản phẩm Website/ Mobile App) VP NextGen Hà Nội
$500-$1500
Trưởng phòng Đào tạo VP NextGen Hà Nội
$1500-$2000
Creative Director, strong in Content Marketing VP NextGen Hà Nội
$3000-$4000
Nhân viên vẽ minh họa (Kênh infographic) VP NextWave Hà Nội
$500-$600
Chuyên viên Quay Dựng VP NextGen Hà Nội
$500-$800
[Oto.com.vn]_Điều phối kinh doanh VP NextGen Hà Nội
$400-$450
Nhân viên Đăng tin (website Oto.com.vn) VP Hà Nội
$250-$300
Lập trình viên .NET Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1500
Nhân viên SEO Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$500-$1000
Cộng tác viên SEO VP Hà Nội
$100-$150
Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$800
Nhân viên thiết kế website Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1200
Java Back-end Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1000
[Oto.com.vn]_Nhân viên kinh doanh website VP NextGen Hà Nội
$300-$500
Thực tập sinh SEO Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$100-$150