Vị trí Địa điểm Mức lương
Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1000
Java Back-end Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1000
Thực tập sinh SEO Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$100-$150
Lập trình viên PHP Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1500
Lập trình viên .NET VP Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1500
Nhân viên SEO Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$500-$1000
Data scientist Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$900-$1200