Vị trí Địa điểm Mức lương
Lập trình viên .NET Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1500
Nhân viên SEO Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$500-$1000
Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$800
Java Back-end Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1000
Thực tập sinh SEO Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$100-$150
Data scientist Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$900-$1200
Nhân viên HTML/CSS (freelancer) VP Hà Nội
$200-$300