Vị trí Địa điểm Mức lương
Lập trình viên PHP Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1500
Lập trình viên .NET Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1500
Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1000
Java Back-end Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1000
Nhân viên cắt HTML/CSS Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$500-$800
Thực tập sinh SEO Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$100-$150
Data scientist Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$900-$1200
Lập trình viên React Native Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$800-$1500