Vị trí Địa điểm Mức lương
Lập trình viên .NET VP NextGen Hà Nội
$600-$1500
Nhân viên SEO VP NextGen Hà Nội
$500-$1000
Tester VP NextGen Hà Nội
$600-$800
IT support VP NextGen Hà Nội
$400-$700
Data scientist VP NextGen Hà Nội
$900-$1200
Lập trình viên React Native VP NextGen Hà Nội
$800-$1500