Vị trí Địa điểm Mức lương
Data scientist Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$900-$1200
Lập trình viên PHP Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1500
Nhân viên SEO Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$500-$1000
Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1000
Quản trị hệ thống VP Hà Nội
$700-$1500
Java Back-end Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1000
Thực tập sinh SEO Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$100-$150
IT SUPPORT Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$500-$700
Lập trình viên React Native Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$800-$1500