Cơ hội nghề nghiệp cùng Đại việt

Part time Native English Teacher

Số lượng 1
Chức năng PHÒNG ĐÀO TẠO
Vị trí VP NextGen Hà Nội
Mức lương $300-$350
Thời hạn 15/10/2019

Mô tả công việc

  A - Job Description:

  Coordinate with Vietnamese lecturers to complete the training curriculum;

  Teaching lessons in accordance with the completed curriculum;

  Assessing the learning quality of students;

  B - Working Time:

  2 session/week (1.5 hour per session);

  Session Time:  2:00 PM – 4:30 PM or 4:30 PM – 6:30 PM (According to the session time);

  Contract time: 6 months (The contract will be renewed related to the Quality of teaching);

  C - Salary: 800,000 VND/ Session

Yêu cầu

  Citizenship in English-speaking countries (Preferred countries: UK, US, Australia, Singapore);

  Having a certificate of teaching English;

  Experience in teaching English communication in Vietnam is an advantage;

Quyền lợi

  Opportunity working at a leading listing website firm in Vietnam and South East Asia;

  Part time job suitable for Expats in Vietnam;

  Salary: 800,000 VND/ Session

Hãy gửi hồ sơ về địa chỉ email: tuyendung@daivietgroup.com để chúng tôi có thể trao đổi với bạn các cơ hội phù hợp
Nộp hồ sơ trực tuyến

Những đồng nghiệp tương lai của bạn