Vị trí Địa điểm Mức lương
Chief Operation Officer - COO VP NextGen Hà Nội
$6000-$8000
Marketing Director, strong in Operation VP NextGen Hà Nội
$3000-$4000
Lập trình viên React Native VP NextGen Hà Nội
$800-$1500
Creative Director, strong in Art VP NextGen Hà Nội
$3000-$4000
Chuyên viên Truyền thông VP NextGen Hà Nội
$600-$1200
Creative Manager, Art- based VP NextGen Hà Nội
$2000-$2500
Marketing Director, strong in Strategy VP NextGen Hà Nội
$3000-$4000
Nhân viên Quay phim (Kênh Youtube Xế Cưng) VP NextGen Hà Nội
$400-$750
[Oto.com.vn]_Nhân viên kinh doanh website VP NextGen Hà Nội
$300-$500
Product Owner (Chuyên viên phát triển sản phẩm Website/ Mobile App) VP NextGen Hà Nội
$500-$1500
[oto.com.vn] Nhân viên đăng tin website VP NextGen Hà Nội
$250-$350
Lập trình viên PHP VP NextGen Hà Nội
$600-$1500
Lập trình viên .NET VP NextGen Hà Nội
$600-$1500
Nhân viên SEO VP NextGen Hà Nội
$500-$1000
Nhân viên dựng phim (Kênh youtube về Scholastic) VP NextWave Hà Nội
$400-$750
Tester VP NextGen Hà Nội
$600-$800