Vị trí Địa điểm Mức lương
Biên tập viên tiếng Anh (Game/Công nghệ/Tin tức giải trí) VP NextWave Hà Nội
VP NextWave Hồ Chí Minh
$300-$700
Trưởng phòng Đào tạo VP Hà Nội
$1500-$2000
[Oto.com.vn]_Nhân viên kinh doanh website VP NextGen Hà Nội
$300-$500
Chuyên viên Chính sách nhân sự VP NextWave Hà Nội
$1000-$1500
Chuyên viên HRBP thị trường nước ngoài VP NextWave Hà Nội
$1000-$1500
Part time Native English Teacher VP NextGen Hà Nội
$300-$350
Part time English Communication Teacher (Vietnamese) VP NextGen Hà Nội
$600-$700
[Oto.com.vn] Nhân viên chăm sóc khách hàng VP NextGen Hà Nội
$300-$450
Biên tập viên SEO website Tinxe.vn VP NextGen Hà Nội
$350-$600
Nhân viên Đăng tin (website Oto.com.vn) VP Hà Nội
$250-$300
Lập trình viên PHP Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1500
Lập trình viên .NET Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1500
Nhân viên SEO Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$500-$1000
Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$800
Nhân viên thiết kế website Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1200
Java Back-end Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1000