Roles Location Salary range
[HCM] Nhân viên Quay/ Dựng phim Nextgen's Ho Chi Minh Office
$500-$700
[HCM]_Tổ chức sản xuất Nextgen's Ho Chi Minh Office
$700-$900
Trưởng nhóm kinh doanh website Nextgen's Hanoi Office
$600-$1000
[Oto.com.vn]_Nhân viên Tư vấn Sản phẩm Nextgen's Hanoi Office
$250-$400
Biên tập viên SEO website Tinxe.vn Nextgen's Hanoi Office
$400-$600
Lập trình viên .NET Nextgen's Hanoi Office
$400-$800
[Oto.com.vn]_Nhân viên kinh doanh website Nextgen's Hanoi Office
$300-$500
Thực tập sinh SEO Nextgen's Hanoi Office
$100-$150
Account Manager (Media) Nextgen's Hanoi Office
$1500-$2500
Project Assistant Nextgen's Hanoi Office
$1000-$2000
Business Development Manager Nextgen's Hanoi Office
$1500-$2500
Media sales manager Nextgen's Hanoi Office
$1500-$2500
Talent Acquisition Intern Nextgen's Hanoi Office
$50-$100