Vị trí Địa điểm Mức lương
Trưởng nhóm team video CN Hồ Chí Minh
CN Hồ Chí Minh Quận 3
$800-$1200
Nhân viên thiết kế website Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$500-$1000
Cộng tác viên duyệt tin tiếng Anh VP NextGen Hà Nội
$200-$350
Data scientist Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$900-$1200
Nhân viên Phát triển Đối tác (Tiếng Tây Ban Nha) VP NextGen Hà Nội
$400-$800
Nhân viên biên tập nội dung website (Tiếng Anh) VP NextGen Hà Nội
VP NextWave Hà Nội
$300-$600
Product specialist cum Project assistant VP NextGen Hà Nội
$700-$2000
Biên tập viên tiếng Anh (Game/Công nghệ/Tin tức giải trí) VP NextWave Hà Nội
VP NextWave Hồ Chí Minh
$300-$700
Nhân viên Content Marketing Tiếng Thái VP NextWave Hà Nội
$350-$500
Chuyên viên Tuyển dụng VP NextGen Hà Nội
$700-$1500
Chuyên viên phát triển sản phẩm Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$700-$1500
Chuyên viên Digital Marketing Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1200
Executive Assistant to Chairman VP NextGen Hồ Chí Minh
$2000-$5000