Vị trí Địa điểm Mức lương
Nhân viên vẽ minh họa (Dự án Giáo dục sớm) VP NextWave Hà Nội
$350-$700
Nhân viên content Youtube (Dự án giáo dục sớm) VP NextWave Hà Nội
$400-$600
Biên tập viên website Oto.com.vn VP NextGen Hà Nội
$350-$600
Lập trình viên PHP Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1500
Lập trình viên .NET Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1500
Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1000
Hành chính kiêm lễ tân VP NextWave Hà Nội
$400-$500
Java Back-end Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1000
Nhân viên cắt HTML/CSS Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$500-$800
[Oto.com.vn]_Nhân viên telesale website VP NextGen Hà Nội
$300-$500
Thực tập sinh SEO Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$100-$150
Data scientist Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$900-$1200
Nhân viên Content Marketing (Dự án Thailand) VP NextWave Hà Nội
VP NextWave Hồ Chí Minh
$350-$500
Nhân viên Content marketing (Dự án Indonesia) VP NextWave Hà Nội
VP NextWave Hồ Chí Minh
$350-$500
Lập trình viên React Native Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$800-$1500