Vị trí Địa điểm Mức lương
Thực tập sinh SEO Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$100-$150
Data scientist Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$900-$1200
Nhân viên Content Marketing Tiếng Anh (Dự án Ấn Độ) VP NextWave Hà Nội
$400-$800
Lập trình viên React Native Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$800-$1500
Biên tập viên dự án ODP (Dự án giáo dục sớm) VP NextWave Hà Nội
$400-$600