Vị trí Địa điểm Mức lương
[Philkotse.com] Biên tập viên website Tiếng Anh VP NextGen Hà Nội
$400-$800
Lập trình viên PHP Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1500
Nhân viên SEO Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$500-$1000
Nhân viên Content Marketing (Game/ Công nghệ/ Giải trí) VP NextWave Hà Nội
VP NextWave Hồ Chí Minh
$600-$1200
Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1000
Trưởng nhóm team video VP NextWave Hà Nội
VP NextWave Hồ Chí Minh
$800-$1200
Chuyên viên Digital Marketing VP Hà Nội
VP NextWave Hồ Chí Minh
$700-$1000
Quản trị hệ thống VP Hà Nội
$700-$1500
Java Back-end Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1000
Thực tập sinh SEO Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$100-$150
IT SUPPORT Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$500-$700
Nhân viên Content Marketing Tiếng Anh VP NextWave Hồ Chí Minh
$400-$1000
Lập trình viên React Native Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$800-$1500
Nhân viên thiết kế ảnh VP NextWave Hà Nội
VP NextWave Hồ Chí Minh
$400-$700