Roles Location Salary range
[Oto.com.vn] Chuyên viên kinh doanh cao cấp Nextgen's Hanoi Office
$400-$600
[Oto.com.vn]_Nhân viên kinh doanh website Nextgen's Hanoi Office
$300-$500
Biên tập viên tiếng Anh (site Giải trí/Game) VP NextWave Hà Nội
$300-$700
Marketing Director, strong in Operation Nextgen's Hanoi Office
$3000-$4000
Chuyên viên nghiên cứu thị trường Nextgen's Hanoi Office
$500-$800
Lập trình viên .NET Nextgen's Hanoi Office
$600-$1500
Nhân viên SEO Nextgen's Hanoi Office
$500-$1000
Tester Nextgen's Hanoi Office
$600-$800
Nhân viên thiết kế website Nextgen's Hanoi Office
$600-$1200
IT support Nextgen's Hanoi Office
$400-$700
Data scientist Nextgen's Hanoi Office
$900-$1200
Nhân viên thiết kế đồ họa Nextgen's Hanoi Office
$600-$1200
Lập trình viên React Native Nextgen's Hanoi Office
$800-$1500
Product Owner (Chuyên viên phát triển sản phẩm Website/ Mobile App) Nextgen's Hanoi Office
$500-$1500
Nhân viên dựng phim (Motion Graphic) VP NextWave Hà Nội
$400-$700