Vị trí Địa điểm Mức lương
[HCM] Nhân viên Quay/ Dựng phim VP NextGen Hồ Chí Minh
$500-$700
[HCM]_Tổ chức sản xuất VP NextGen Hồ Chí Minh
$700-$900
Trưởng nhóm kinh doanh website VP NextGen Hà Nội
$600-$1000
[Oto.com.vn]_Nhân viên Tư vấn Sản phẩm VP NextGen Hà Nội
$250-$400
Biên tập viên SEO website Tinxe.vn VP NextGen Hà Nội
$400-$600
Lập trình viên .NET VP NextGen Hà Nội
$400-$800
[Oto.com.vn]_Nhân viên kinh doanh website VP NextGen Hà Nội
$300-$500
Thực tập sinh SEO VP NextGen Hà Nội
$100-$150
Account Manager (Media) VP NextGen Hà Nội
$1500-$2500
Project Assistant VP NextGen Hà Nội
$1000-$2000
Business Development Manager VP NextGen Hà Nội
$1500-$2500
Media sales manager VP NextGen Hà Nội
$1500-$2500
Talent Acquisition Intern VP NextGen Hà Nội
$50-$100