/ Close

Dự án của chúng tôi

Đại Việt Group sở hữu mạng lưới các dự án xe hơi trực tuyến hàng đầu tại 7 quốc gia, trên 3 châu lục. Chúng tôi còn là đơn vị cung cấp các giải pháp uy tín về Marketing – Digital media network với nền tảng công nghệ 4.0. Vì sứ mệnh đóng góp tích cực cho cộng đồng, chúng tôi đầu tư nghiên cứu và phân tích các vấn đề phát triển con người thông qua các dự án Giáo dục và Nhân học.

Auto Portal

Next Wave