Cơ hội nghề nghiệp cùng Đại Việt
Vị trí Địa điểm Mức lương
Chuyên viên kiểm soát mua sắm hàng hóa VP Hà Nội
$500-$1000
Nhân viên thiết kế website VP Hà Nội
$700-$1000
Giám đốc kinh doanh (Key Account Director) VP Hà Nội
$2000-$3500
Quản lý kinh doanh (Key Account Manager) VP Hà Nội
$1500-$2500
Chuyên viên kinh doanh VP Hà Nội
$700-$1500
Trưởng bộ phận Marketing VP Hà Nội
$1500-$2500
Chuyên viên Digital Marketing VP Hà Nội
$700-$1500
Chuyên viên Content Marketing VP Hà Nội
$700-$1200
Quản lý truyền thông sự kiện VP Hà Nội
$700-$1200
Sales Admin VP Hà Nội
$350-$500
Market Research Analyst VP Hà Nội
$600-$1000
Trưởng phòng Đào tạo VP Hà Nội
$1000-$2000
Chuyên viên đào tạo VP Hà Nội
$700-$1000
Nhân viên hỗ trợ đào tạo VP Hà Nội
$350-$600
Chuyên viên Event (Phòng Truyền thông nội bộ) VP Hà Nội
$700-$1200
Chuyên viên Biên tập viên (Phòng truyền thông nội bộ) VP Hà Nội
$500-$800