Cơ hội nghề nghiệp cùng Đại việt
Vị trí Địa điểm Mức lương
Điều phối kinh doanh VP Hà Nội
CN Nha Trang
Thỏa thuận
Biên dịch viên VP Hà Nội
$400-$800
Nhân viên truyền thông VP Hà Nội
CN Hồ Chí Minh
$400-$800
MC Truyền thông nội bộ VP Hà Nội
$600-$800
Cộng tác viên truyền thông VP Hà Nội
$200-$250
Chuyên viên biên tập diễn đàn nội bộ VP Hà Nội
$400-$800
Cộng tác viên dịch bài VP Hà Nội
$50-$150
NHÂN VIÊN BIÊN TẬP NỘI DUNG WEBSITE (TIẾNG TÂY BAN NHA) VP Hà Nội
$300-$600
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ NỘI DUNG WEBSITE (TIẾNG TÂY BAN NHA) VP Hà Nội
$500-$1000
Kế toán tổng hợp VP Hà Nội
$350-$750
Tester VP Hà Nội
$400-$700
Nhân viên biên tập nội dung website (Tiếng Anh) VP Hà Nội
$300-$600
Market Research Analyst VP Hà Nội
$600-$1000
Chuyên viên quản lý nội dung website (Tiếng Anh) VP Hà Nội
$500-$1000
Nhân viên Đăng tin VP Hà Nội
$250-$500
Chuyên viên Biên tập viên (Phòng truyền thông nội bộ) VP Hà Nội
$500-$800