/ Close

Giá trị cốt lõi

Hướng tới những điều tích cực nhất

Những điều được coi là tốt đẹp nhất, có ý nghĩa được cho là tích cực nhất là mục đích theo đuổi của DVG trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bất kể đó là tinh thần, trí tuệ hay vật chất, nếu đó là điều tích cực, hữu ích nhất mà DVG có thể hướng tới thì đó chính là mục tiêu của DVG tại thời điểm đó.

Nhân văn

- Luôn nỗ lực vì những điều tốt nhất cho cộng đồng

- Chia sẻ, thấu hiểu và cảm thông

- Fair

- Thiện chí, xây dựng, dễ chịu với nhau

- Tôn trọng sự khác biệt

Trung thực

- Ngay thẳng, vô tư, không tính toán

- Nhất quán giữa suy nghĩ, lời nói và hành động

- Luôn cố gắng đánh giá khách quan về những gì liên quan đến bản thân mình

Quyết liệt

- Nhiệt tình, cống hiến, máu lửa

- Không ngừng cải thiện mỗi ngày

- Luôn đặt mục tiêu rất cao

- Luôn tin rằng phương án mình làm hiện tại còn cách xa phương án tối ưu

Không ngừng học hỏi và sáng tạo

- Luôn khiêm tốn, nỗ lực để học hỏi và mở mang trí tuệ

- Hào hứng và cởi mở với các thử nghiệm mới.

- Không ngần ngại, e sợ hay khó chịu khi phải thay đổi liên tục