Vị trí tuyển dụng
Vị trí Địa điểm Mức lương
Tổng Giám Đốc Điều Hành VP Hà Nội
$8000-$12000
Trợ Lý Kinh Doanh VP Hà Nội
$800-$1500
Giám Đốc Kinh Doanh VP Hà Nội
$2500-$5000
Nhân viên kinh doanh (Telesales) VP Hà Nội
$300-$700
Nhân viên tư vấn khách hàng qua điện thoại CN Hải Phòng
CN Đà Nẵng
CN Nha Trang
CN Bình Dương
CN Vũng Tàu
CN Cần Thơ
CN Đồng Nai
$200-$400
Chuyên viên quan hệ & chăm sóc khách hàng VP Hà Nội
$400-$700
Nhân viên chăm sóc khách hàng VP Hà Nội
$300-$400
Trưởng phòng Biên tập VP Hà Nội
$1500-$2500
Phóng viên - Biên tập viên VP Hà Nội
$400-$800
Biên Tập Viên Website VP Hà Nội
$400-$800
Biên tập viên lĩnh vực ô tô VP Hà Nội
$400-$800
Lập trình viên PHP VP Hà Nội
$600-$1500
Lập trình viên .NET VP Hà Nội
$600-$1500
Nhân viên SEO VP Hà Nội
$500-$800
Trưởng phòng PR-MKT VP Hà Nội
$1500-$2500
Chuyên viên Content Marketing VP Hà Nội
CN Hồ Chí Minh
$800-$1200