Vị trí tuyển dụng
Vị trí Địa điểm Mức lương
Chuyên viên quan hệ & chăm sóc khách hàng VP Hà Nội
$400-$700
Nhân viên chăm sóc khách hàng VP Hà Nội
$300-$400
Tester VP Hà Nội
$600-$1000
Nhân viên triển khai đào tạo VP Hà Nội
$400-$800
Nhân viên kinh doanh (Telesales) VP Hà Nội
$400-$1000
Nhân viên kinh doanh VP Hà Nội
CN Hồ Chí Minh
CN Hải Phòng
CN Đà Nẵng
CN Nha Trang
CN Bình Dương
CN Vũng Tàu
CN Đồng Nai
$400-$1000
Trợ lý sản xuất team Youtube VP Hà Nội
$300-$350
IT support VP Hà Nội
$400-$700
Kế toán tổng hợp VP Hà Nội
$700-$1000
Lập Trình Viên Data mining VP Hà Nội
$600-$1500
Lập trình viên PHP VP Hà Nội
$600-$1500
Lập trình viên .NET VP Hà Nội
$600-$1500
Lập trình viên Android VP Hà Nội
$600-$1500
Lập trình viên IOS VP Hà Nội
$600-$1500
Quản trị hệ thống VP Hà Nội
$700-$2000
Giám đốc nhân sự VP Hà Nội
$1500-$3000