Vị trí tuyển dụng
Vị trí Địa điểm Mức lương
Lập trình viên .NET Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1500
Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$800
Java Back-end Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1000
[Oto.com.vn]_Nhân viên kinh doanh website VP NextGen Hà Nội
$300-$500
Thực tập sinh SEO Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$100-$150
Data scientist Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$900-$1200
Chuyên viên Quay Dựng VP NextGen Hà Nội
$500-$800
Biên tập viên dự án ODP (Dự án giáo dục sớm) VP NextWave Hà Nội
$400-$600
Creative Director, strong in Content Marketing VP NextGen Hà Nội
$3000-$4000
Chuyên viên Truyền thông VP NextGen Hà Nội
$600-$1200
Product Owner (Chuyên viên phát triển sản phẩm Website/ Mobile App) VP NextGen Hà Nội
$500-$1500
Product development assistant VP NextGen Hà Nội
$400-$1000
Marketing Director, strong in Strategy VP NextGen Hà Nội
$3000-$4000
Digital Marketing Manager VP NextGen Hà Nội
$2000-$2500
SEO Executive VP NextGen Hà Nội
$500-$700
People Operation Analyst VP NextGen Hà Nội
$500-$700