Cơ hội nghề nghiệp cùng Đại Việt
Vị trí Địa điểm Mức lương
Cộng tác viên truyền thông VP Hà Nội
$200-$250
Chuyên viên quản lý Thương hiệu và Tuyển dụng VP Hà Nội
$500-$1500
Chuyên viên nội dung chương trình tuyển dụng VP Hà Nội
$500-$1500
NHÂN VIÊN BIÊN TẬP NỘI DUNG WEBSITE (TIẾNG TÂY BAN NHA) VP Hà Nội
$350-$600
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ NỘI DUNG WEBSITE (TIẾNG TÂY BAN NHA) VP Hà Nội
$500-$1000
Lễ tân hành chính VP Hà Nội
$300-$600
Cộng tác viên viết bài tiếng Anh VP Hà Nội
$300-$400
Cộng tác viên phát triển nội dung VP Hà Nội
$50-$150
MC kênh reviews ô tô VP Hà Nội
$500-$800
Nhân viên kinh doanh (Telesales) VP Hà Nội
$400-$1000
Lập trình viên Android VP Hà Nội
$500-$600
Lập trình viên IOS VP Hà Nội
$600-$1200
Cộng tác viên SEO VP Hà Nội
$100-$150
Quản trị hệ thống VP Hà Nội
$400-$800
Trưởng nhóm SEO VP Hà Nội
$1000-$1500
Trưởng nhóm .Net VP Hà Nội
$1000-$1500