Vị trí tuyển dụng
Vị trí Địa điểm Mức lương
Nhân viên SEO Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$500-$800
Biên tập viên website (Dự án tài chính - Topbank) Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$300-$500
Nhân viên quản lý Fanpage Games/Công nghệ tiếng Anh VP NextWave Hà Nội
$350-$500
Nhân viên Content Marketing (Dự án Mexico) VP NextWave Hà Nội
$350-$500
Nhân viên Content Marketing Tiếng Thái VP NextWave Hà Nội
$350-$500
Cộng tác viên chăm sóc fanpage (Dự án Mexico) VP NextWave Hà Nội
$100-$200
Nhân viên Content Marketing Tiếng Anh VP NextWave Hà Nội
$400-$800
Cộng tác viên chăm sóc/reup fanpage tiếng Anh VP NextWave Hà Nội
$100-$200
Lập trình viên PHP Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1500
Lập trình viên .NET VP Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1500
Chuyên viên phát triển sản phẩm VP Hà Nội
$500-$2000
Chuyên viên kinh doanh VP Hà Nội
CN Hồ Chí Minh
CN Hồ Chí Minh Quận 3
$700-$1500
Nhân viên quay phim VP NextWave Hà Nội
$400-$750
Nhân viên dựng phim VP NextWave Hà Nội
$400-$750
Nhân viên biên tập nội dung website (Tiếng Anh) VP NextGen Hà Nội
$300-$600
Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1000