Vị trí tuyển dụng
Vị trí Địa điểm Mức lương
Nhân viên biên tập nội dung website (Tiếng Anh) VP NextGen Hà Nội
VP NextWave Hà Nội
$350-$600
Cộng tác viên viết bài (tiếng Anh) VP NextGen Hà Nội
VP NextGen Hồ Chí Minh
VP NextWave Hà Nội
VP NextWave Hồ Chí Minh
$200-$400
Chuyên viên biên tập nội dung website (tiếng Anh) VP NextGen Hà Nội
VP NextWave Hà Nội
$600-$1000
Product specialist cum Project assistant VP NextGen Hà Nội
$700-$2000
Cộng tác viên duyệt tin tiếng Anh VP NextGen Hà Nội
$200-$350
Chuyên viên quan hệ & chăm sóc khách hàng VP Hà Nội
$400-$700
Chuyên viên nghiên cứu thị trường VP Hà Nội
$700-$1500
Market Research Analyst VP Hà Nội
$600-$1000
Trưởng nhóm kinh doanh website CN Hồ Chí Minh
CN Bình Dương
CN Đồng Nai
CN Hồ Chí Minh Quận 3
$600-$1000
Điều phối kinh doanh CN Hồ Chí Minh
CN Bình Dương
CN Đồng Nai
CN Hồ Chí Minh Quận 3
$400-$600
Nhân viên kinh doanh (Telesales) VP Hà Nội
CN Hồ Chí Minh
CN Hồ Chí Minh Quận 3
$300-$700
Nhân Viên Tư Vấn Tin Đăng Website CN Hải Phòng
CN Đà Nẵng
CN Nha Trang
CN Bình Dương
CN Vũng Tàu
CN Cần Thơ
CN Đồng Nai
$200-$400
[Banxehoi.com] Biên tập viên VP NextGen Hà Nội
$400-$800
Lập trình viên .NET VP Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1500
Nhân viên SEO Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$500-$800
Chuyên viên đào tạo VP Hà Nội
$700-$1000