Vị trí tuyển dụng
Vị trí Địa điểm Mức lương
Cộng tác viên duyệt tin tiếng Anh VP Hà Nội
$200-$350
Cộng tác viên viết bài tiếng Anh VP Hà Nội
$300-$400
Trưởng nhóm kinh doanh website CN Hồ Chí Minh
CN Bình Dương
CN Đồng Nai
CN Hồ Chí Minh Quận 3
$600-$1000
Điều phối kinh doanh CN Hồ Chí Minh
CN Bình Dương
CN Đồng Nai
CN Hồ Chí Minh Quận 3
$400-$600
Nhân viên kinh doanh (Telesales) VP Hà Nội
CN Hồ Chí Minh
CN Hồ Chí Minh Quận 3
$300-$700
Nhân Viên Tư Vấn Tin Đăng Website CN Hải Phòng
CN Đà Nẵng
CN Nha Trang
CN Bình Dương
CN Vũng Tàu
CN Cần Thơ
CN Đồng Nai
$200-$400
Nhân viên chăm sóc khách hàng VP Hà Nội
$300-$400
Trưởng phòng Biên tập VP Hà Nội
$1500-$2500
Biên tập viên lĩnh vực ô tô VP Hà Nội
$400-$800
Trưởng nhóm PHP VP Hà Nội
$1500-$2500
Lập trình viên PHP VP Hà Nội
$600-$1500
Lập trình viên .NET VP Hà Nội
$600-$1500
Nhân viên SEO VP Hà Nội
$500-$800
Nhân viên Content Marketing Online VP Hà Nội
CN Hồ Chí Minh
CN Hồ Chí Minh Quận 3
$300-$700
Chuyên viên kinh doanh VP Hà Nội
$700-$1500
Chuyên viên Pháp chế VP Hà Nội
$700-$1200