Vị trí tuyển dụng
Vị trí Địa điểm Mức lương
Cộng tác viên duyệt tin tiếng Anh VP NextGen Hà Nội
$200-$350
Nhân viên Phát triển Đối tác (Tiếng Tây Ban Nha) VP NextGen Hà Nội
$400-$800
Nhân viên vẽ minh họa VP NextWave Hà Nội
$350-$700
Nhân viên Content Marketing Tiếng Thái VP NextWave Hà Nội
$350-$500
CTV chăm sóc fanpage tiếng Tây Ban Nha VP NextWave Hà Nội
$100-$200
Nhân viên Content Marketing Tiếng Anh VP NextWave Hà Nội
$400-$800
Nhân viên kinh doanh (Telesales) VP Hà Nội
CN Hồ Chí Minh
CN Hồ Chí Minh Quận 3
$300-$700
Nhân Viên Tư Vấn Tin Đăng Website CN Hải Phòng
CN Đà Nẵng
CN Nha Trang
CN Bình Dương
CN Vũng Tàu
CN Cần Thơ
CN Đồng Nai
$200-$400
Biên Tập Viên Website VP Hà Nội
$400-$800
Lập trình viên PHP Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1500
Lập trình viên .NET VP Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đại Việt
$600-$1500
Chuyên viên Event Marketing VP Hà Nội
$500-$800
Nhân viên quay phim VP NextWave Hà Nội
$400-$750
Nhân viên dựng phim VP NextWave Hà Nội
$400-$750
Nhân viên biên tập nội dung website (Tiếng Anh) VP NextGen Hà Nội
$300-$600
Cộng tác viên viết bài tiếng Anh VP NextGen Hà Nội
$300-$400