/ Close

Cơ hội nghề nghiệp

Nộp hồ sơ trực tuyến

Họ và tên (*)
Error!
Vị trí tuyển dụng (*)
Nơi làm việc (*)
Email (*)
Error!
Số điện thoại (*)
Error!
Hồ sơ ứng tuyển (*)
Error!
Hồ sơ linkedin
Error!

Lưu ý:

(*) là các trường thông tin bắt buộc.

Chỉ cho phép tải lên tệp jpeg, jpg, word, excel, pdf với dung lượng không quá 10Mb.

Nếu muốn điền CV theo mẫu ứng viên vui lòng download ở link sau: https://daivietgroup.com/document/don-ung-tuyen.xls.